STUDIO 3 PIĘTRO | WITAMY

witamy

Stu​dio3Piętro to stu​dio fil​mowe i foto​gra​ficzne o łącznej powierzchni 150 m2 i 5 m wyso​ko​ści.

Nasza hala zdję​ciowa wypo​sa​żona jest w gre​en​box o powierzchni 6 x 5 x 3 m z peł​nym oświe​tle​niem. Posia​damy dwu​sta​no​wi​ską wiza​żow​nię z oświe​tle​niem led. Nagry​wamy kame​rami SONY EX­3 oraz SONY PMW 150. Hala zdję​ciowa połączona jest z reży​serką, w któ​rej znaj​duje się sprzęt pozwa​la​jący na live-stream.

Znaj​dujemy się przy ulicy Bobro​wiec​kiej 9 (2 minuty od WFDiF, 13 minut od cen​trum War​szawy).
Kon​takt:

hala zdjĘciowa/greenbox

Zapra​szamy do korzy​sta​nia z naszego gre​en​box'a.

Ofe​ru​jemy:

Pro​po​no​wane ceny:

Kon​takt:

Live-Stream

Live-stream to technologia dzięki której Państwa program będzie na żywo emitowany w internecie np. na Państwa stronie czy poprzez serwisy takie jak youtube. Nasze zaplecze umożliwia livestream wprost z hali zdjęciowej.

Oprócz sprzętu nasze studio to przede wszystkim profesjonaliści z doświadczeniem, którzy zrealizują dla Państwa program.

Zapewniamy:

Kontakt:

studio foto

Pierwsza sesja w studio?

W Studio3Piętro to nic strasznego. Zadbamy o Ciebie jak o gwiazdę Hollywood. Nasza wizażystka i stylista fryzur zadbają o Twój image a nasz fotograf uwieczni Cię na zdjęciach, które pozwolą na zatrzymanie chwili.

Proponujemy także sesje dla osób, które potrzebują zdjęć do konkretnego projektu np. na nową stronę internetową, ulotkę lub baner.

Nasz zespół oprócz opracowania z Państwem planu sesji postara się również dostarczyć zdjęcia w wygodnej formie dla grafików, webmasterów, dzięki czemu zyskają Państwo na czasie przy ich wykorzystaniu.

*dostarczamy zdjęcia w dowolnym formacie

Jesteśmy elastyczni cenowo.

Kontakt:

MENU

galeria

kontakt

Studio 3 piętro
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

biuro@studio3pietro.pl

Natalia Tymkowska
+48 881 238 788

Magdalena Szablewska
+48 530 799 531

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych*


Warning: include(ga.desktop.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 565

Warning: include(ga.desktop.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 565

Warning: include(): Failed opening 'ga.desktop.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 565