E-recepta, czyli recepta elektroniczna to rozwiązanie, które od kilku lat funkcjonuje w naszym kraju. Dzięki niej do przeszłości należą już nieczytelnie wypełniane przez lekarzy druki, na których umieszczane są poszczególne leki oraz zalecenia dla pacjenta. Pomimo tego, że e-recepty są obecnie bardzo powszechne, to jednak wciąż mogą być osoby, które zastanawiają się nad tym, jak ją zrealizować.

Otóż tutaj na szczęście cały proces przebiega szybko i bez zbędnych komplikacji. Wystarczy bowiem z takim dokumentem udać się do apteki, a następnie podać farmaceucie czterocyfrowy kod znajdujący się na dokumencie oraz numer PESEL. Co ciekawe taka recepta nie musi być nawet fizycznie wydrukowana, gdyż dopuszczalne jest także przedstawienie w aptece otrzymanego SMS-a lub dokumentu w elektronicznym formacie PDF. A co zrobić jeśli z jakiejś przyczyny kod e-recepty nam się zgubił?

W takim przypadku niestety sam numer PESEL nie będzie wystarczający. Na szczęście PIN wystawionej w przychodzi e-recepty, można odzyskać, kontaktując się bezpośrednio z placówką, w której została ona wystawiona. Innym rozwiązaniem jest zalogowanie się do swojego konta IKP i wejście do zakładki „Recepty”, w której znajdziemy wszystkie wystawione dokumenty tego typu.

Nie zapomnij tez o stronie globalny.pl, gdzie również nie szczędzimy fachowych porad zdrowotnych.

A jakie są główne zalety e-recept

Tutaj wymienić należy przede wszystkim:

– czytelność
– możliwość wykupienia leków z jednej recepty zbiorczej w nawet kilku aptekach
– możliwość jej wystawienia bez wizyty lekarskiej (tylko w uzasadnionych przypadkach)
– stały dostęp pacjenta do bieżących i archiwalnych recept poprzez IKP

Na koniec warto jednak dodać, że nie każdy pacjent może uzyskać e-receptę. Aby było to bowiem możliwe, musi on wcześniej zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Tylko wówczas lekarz będzie mógł wypisać taki dokument w formie elektronicznej. Pewne jest natomiast to, że e-recepta to prawdziwa rewolucja i znaczne ułatwienie dla każdego pacjenta. Dzięki niej realizacja i wykup przepisanych przez lekarza leków jest znacznie wygodniejszy.